Bugatti i Danmark

Dansk Veteranbil Klubs medlemsblad Veteran Tidende bragte i 2011-2012 historien om de Bugatti biler, der da havde været i Danmark. Historien er fordelt over fire delartikler, skrevet af Frank Studstrup. Baggrunden for artiklerne var daværende redaktør Ole Emil Riisagers mangeårige indsamling af materiale om danske Bugatti biler, at medlem Eugenio Lai og andre havde fundet nye oplysninger bl.a. i toldarkiverne og at Riisager ønskede at få den samlede historie præsenteret i klubbens blad.

Artiklerne kan findes her:

Bugatti i Danmark 1 - juni 2011

BUGATTI I DANMARK 2 - SEPTEMBER 2011

Bugatti i Danmark 3 - marts 2012

Bugatti i Danmark 4 - december 2012

For nogle af bilernes vedkommende er der senere fremkommet flere oplysninger, som er medtaget i arbejdet med bogen Nordic Bugatti Register fra 2014.

Læs mere om Nordic Bugatti register her>